9626403030
  • அரையாண்டுப் பொதுத்தோ்வு : கால அட்டவணை வெளியீடு         11th Model Question Paper : Download செய்ய Question paper & Key க்கு செல்லுங்கள்         NEET - BIOLOGY STUDY MATERIAL : DOWNLOAD செய்ய TALENT EXAM --> TEXT MATERIAL க்கு செல்லுங்கள்         NEET / IIT JEE MAIN தோ்வுகளுக்கான வீடியோக்கள் : NEET / IIT JEE MAIN தோ்வுகளுக்கான PHYSICS, CHEMISTRY, BIOLOGY ஆகிய பாடங்களின் காணொலி விளக்கத்ததை (Video) காண TALENT EXAMS -> VIDEO க்கு செல்லுங்கள்         வெற்றிக்கு வழி (Way To Success) : 10ம் வகுப்பு அரசு பொது தோ்வு சிறப்பு கையேடுகள் - தமிழ் மற்றும் ஆங்கில வழி கையேடுகளை பதிவிறக்கம் செய்து பயனடைவீா்        

About SMARTA

Smart Teachers Association (SMARTA) is an organization with teachers those who are smart in their way of teaching and molding their students in a smart way and making their life smart. Aim of this association is to help the student community in their learning process in a smart way. It will help also the teachers to develop themselves into skillful and smart teachers. This website gives them a platform to share their ideas, Educational news, study materials, teaching aids, videos, audios, ppts and so on.Follow us

Subscribe to Our Newsleter
Call us

   9787609090

Copyrights 2017 © SMARTA . All Rights Reserved.       You are visitor number